Annons

Näthat

Med näthat avses kränkande och hatiska kommentarer i olika sociala forum på nätet, exempelvis bloggar, facebook och instagram. Kränkningarna kan vid sidan av text också ske genom publicering av bilder eller videoklipp på internet.