Annons

Brunnar

Brunnar är grävda eller borrade hål i marken varifrån man kan utvinna vatten, olja eller gas. Drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende har sin dricksvattenförsörjning från egen brunn. (Källa: sgu.se)