Annons

Vaggeryds näringslivsråd

Vaggeryds näringslivsråd ägs till 51 procent av företag och till 49 av Vaggeryds kommun. Uppgiften är att arbeta för kommunens närlingsliv. Ett 100-tal företag finns idag anslutna till bolaget, som jobbar med gemensamma frågor bl.a. inom utbildning, miljö, kvalitet, export, mässor, EU-program, nyetableringar, mm.