Värnamo Nyheter

Annons

Boende och byggande nära vatten

Strandskydd och frågor som rör att bygga hus nära sjöar och vattendrag samt översvämningsrisker kopplat till strandnära boende.