Annons

Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. (Källa: Skolverket)