Värnamo Nyheter

Annons

Ungdomspolitik

Ungdomspolitik beskrivs på regeringskansliets hemsida som sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.