Värnamo Nyheter

Annons

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Huvudkontoret ligger i Borlänge. Man har cirka 6 500 anställda. Källa: Trafikverket (2016)