Annons

Bygdegårdar

Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund. Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar över 1400 föreningsdrivna samlingslokaler – bygdegårdar, bystugor och liknande. (Källa: bygdegardarna.se)