tagg - Värnamo Nyheter
Värnamo Nyheter

Annons

Grundlag

Grundlag är den svenska termen för lagar som utgör ett lands författning (konstitution). Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. (Källa: riksdagen.se)