Värnamo Nyheter

Annons

Järnvägshotellet i Skillingaryd

Järnvägshotellet i Skillingaryd drivs i dag främst som lunchrestaurang. Men lokalen används även för möten och arrangemang på helgerna. Klassisk byggnad från järnvägsepoken.