Värnamo Nyheter

Annons

Förgöring

Förgöring är ett allmänfarligt brott som beskrivs i 13 kap 8 § brottsbalken. Förgöring är när någon med gift framkallar allmän fara för djur eller växter. Det kan ske genom att överföra eller sprida elakartad sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs.