Värnamo Nyheter

Annons

Natur- och kulturled Skillingaryd

Natur- och kulturled Skillingaryd är det officiella namnet på den vandringsled som går längs Lagan, från Östra lägret, vid Skillingaryds skjutfält, och bredvid Fågelforsdammen på E4:ans östra sida. Den finansieras bland annat med LONA-bidrag från länsstyrelsen. Leden kallas även LONA-leden eller Laganleden.