Värnamo Nyheter

Annons

Tekniska förvaltningen i Värnamo kommun

Tekniska förvaltningen är den förvaltning i Värnamo kommun som ansvarar för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och VA-anläggningar. Den politiska styrningen står normalt tekniska nämnden för.