Värnamo Nyheter

Annons

Pälsindustrin

Pälsindustri är en gammal näringsgren som i dag har nästan helt utkonkurrerats av nya material. Undantaget är minkfarmerna och handeln med minkpäls. Dessa är starkt ifrågasatta av djurrättsaktivister. Stor efterfrågan bidrar till att hålla produktionen uppe.