Värnamo Nyheter

Annons

Nydala byalag

Nydala byalag arbetar för att utveckla en levande landsbygd i Nydala socken - cirka 25 kilometer nordost om Värnamo - samt vårda kulturarvet i form av klosterkyrkan och klosterruinerna. Man arrangerar årligen ett krönikespel.