Annons

Fritidsgårdar

Fritidsgård, före 1970-talet även ungdomsgård, är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, vanligtvis i kommunal regi. Den är ofta ledd av en fritidsledare. Ungdomar kan där ägna sig åt exempelvis olika typer av sport, sällskapsspel eller musikutövning.