Värnamo Nyheter

Annons

Folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet (nationella folkomröstningar): rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar som rör en grundlagsfråga. Riksdagen beslutar om en nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Riksdagen beslutar också om vilka svarsalternativ som ska finnas och vilka som ska ha rätt att rösta. Det finns en särskild lag som reglerar nationella folkomröstningar: Folkomröstningslag (SFS 1979:369). Sverige har haft sex nationella folkomröstningar. Alla har varit rådgivande. (Källa: val.se)