Annons

Värnamo energi AB

Värnamo energi AB ägs till 100 % av kommunen. Bolaget levererar energi i huvudsak till Värnamo tätort. Äger dotterbolaget Värnamo elnät AB