I tidningens omröstning tycker tre fjärdedelar av de svarande att det är ”helt orimligt” att bötfälla föräldrarna. Resten tycker att det är en bra signal.

En av dem som har kommenterat är Eva Malmberg i Vaggeryd, som själv har barn som haft svårt att passa in i skolan.

Eva Malmberg var en av dem som kommenterade gårdagens artikel om vite mot olovlig frånvaro i skolan.

Foto Gunnar Hoglund

Inte för alla barn

– Jag tycker att det här är fruktansvärt - jag hoppas att de har en plan och har tänkt steget längre. Och så måste ju det här fungera åt båda hållen, så att kommunen betalar till de föräldrar som har anmält skolan och fått rätten på sin sida.

Hon anser att dagens skolmiljö inte är anpassad för alla barn och att det behövs fler särskilda undervisningsgrupper. Tidvis skapas de, men för att snabbt försvinna igen.

– Och jag tror inte att den förälder existerar, som säger till sina barn att de inte behöver gå till skolan. Istället stannar man hemma från jobbet för att fylla en roll som resurspedagog i skolan, med förlorad inkomst till följd.

I kommentarerna till gårdagens artikel skriver ”Gör om, gör rätt”:

”Det är skrämmande när man kämpar sig sjuk för att ens barn ska klara att delta i samhälle och skola att möta sådana kommentarer och tyckande. När till och med politiker tycker att ett rejält bötesbelopp kommer att hjälpa.”

”När skolan bara står och ser på utan att agera när det behövs. För få lärare, en lärare på 35 barn? Får man den hjälp man behöver då? Ser läraren ens alla barnen?”, skriver signaturen ”Erfaren av en skola som inte sköter sitt!”.

”Ulle” funderar över konsekvensen om vitet skulle dömas ut:

”Syskon som går i skolan skulle ofrivilligt straffas i form av familjens ekonomiska situation efter detta straff. Jag har vabbat, jobbat hemifrån, gått ner i tjänst och varit sjukskriven pga detta”.

”Stackars alla barn och föräldrar med outredda diagnoser på sina barn.”, skriver Sissi på Facebook.

Patrik undrar vad som kan ligga bakom: ”Jag kan sätta min livslön på att hela det batteri av åtgärder som föreslås här och mer därtill har testats och nu rycker man i det sista halmstrået”.