De styr Värnamo kommun, men ingen av de tillfrågade prickade rätt på samtliga sex politiker. Bland de som fick flest poäng i vår lilla frågetävling återfinns Eva Johansson - hon kände igen alla utom en och kunde därtill para ihop respektive politiker med korrekt partitillhörighet.

– Ulla kände jag igen eftersom hon är min granne, säger Eva Johansson och skrattar.

– Men överlag tycker jag att politikerna i Värnamo är bra på att synas, tillägger hon.

Madelene Örström och Jesper Scheel har bara bott i Värnamo i ett respektive två år.

– Än så länge känner jag bara till Annie Lööfs pappa, säger Madelene Örström.

– Man följer politikerna i Stockholm men inte de som styr på lokal nivå, inflikar Jesper Scheel.

Det fanns fler som kände igen centerpartisten Hans-Göran Johansson som även är far till Annie Lööf.

– Visst har han varit polischef? frågar Rickard Svedberg.

Att flera av politikerna endast kändes igen av ett fåtal personer kan dels bero på att politikerna inte är tillräckligt bra på att synas utåt, dels att för få intresserar sig för lokalpolitik. En tredje orsak kan vara svårigheten i att minnas namn.

– Jag har träffat henne men kommer inte ihåg vad hon heter, säger Emir Arslanovic om kristdemokraten Camilla Rinaldo Miller.

Till skillnad från flera andra som väljer att bläddra vidare i bildhögen minns han till slut hennes namn. Därefter tar han ytterligare ett par poäng när han identifierar centerpartisten Hans-Göran Johansson och vänsterpartisten Svante Olson.

– Jag kände själv igen flera av ansiktena utöver de jag kunde namnge, men jag tror att det är viktigt att politikerna visar upp sig mer, säger Emir Arslanovic.