På staketet som ramar in Skeppshultskolans skolgård klättrar nu diverse olika oönskade växter.

– Det ser förfärligt ut, säger Ing-Britt Lage som bor precis intill skolan.

Läs mer:

Dessvärre är det inte första gången som ogräset vid staketet tillåts växa fritt.

– Vad jag kan minnas har det varit ett problem i alla år, säger Ing-Britt Lage.

För några år sedan var läget så illa att kommunen tvingades rensa.

– Man kan fortfarande se delar av stammar som vuxit in i staketet, men som inte gick att ta bort vid rensningen, förklarar hon.

Trots resultatet från förra rensningen har alltså ogräset återigen fått fritt spelrum.

– Ingen vill ta ansvar för det, säger Ing-Britt Lage som flera gånger har utövat påtryckningar på kommunen.

– Det kom visserligen en person från kommunen och kollade, men det var inte hennes ansvar att åtgärda problemet, tillägger hon och suckar.

Från kommunens sida menar man att ansvaret för skötseln kring Skeppshultskolan delas mellan tekniska förvaltningen och fastighets- och serviceförvaltningen.

– Det finns anledning att se över trimningsbehovet, säger Peter Söderström, driftschef på fastighets- och serviceförvaltningen.