Premiumartikel

Värnamobornas attityd till kommunen har försämrats enligt SCB:s senaste medborgarundersökning. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang)

Foto Arkiv

Värnamobornas inställning till kommunen har blivit märkbart sämre

Värnamo kommun backar på en rad områden i SCB:s senaste medborgarundersökning.
Att Värnamoborna känner sig mindre trygga är väntat. Flera andra tapp är dock mer överraskande.

Premium-erbjudande – Just nu - spara 342 kr

90 dagar för 45kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,