I Naturvårdsverkets rankning över Sveriges friluftskommuner har Värnamo kommun gått från plats 171 2017, till 113 2018 och så ett hopp på 97 platser till nummer 16 i år.

– Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, men jag känner inte att vi är i mål, säger fritidschefen Johan Arvidsson.

Pulkabacke

Det handlar helt enkelt om vilken kommun som är bäst på att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att vistas ute i naturen. Enligt Johan Arvidsson kan Värnamo kommuns klättring i rankningen delvis tillskrivas arbetet med landsbygdsdialogen.

– Det är min uppfattning att de effekter vi börjar få kommer från landsbygdsdialogen.

Landsbygdsdialogen handlar förstås mycket om kommunal service på orten, men det uttrycks ofta önskemål om olika friluftssatsningar.

– Det är mycket friluftsfrågor i stort och smått, exempelvis en pulkabacke i Hörle.

Många önskar MTB-banor, vandringsleder, boulebanor och grillplatser.

– Man vill helt enkelt ha platser där man kan träffas, säger Johan Arvidsson.

Konstsnöspår

Friluftsinvesteringarna har inte bara inneburit att kransorterna fått samlingsplatser, de har också inneburit ett ökat engagemang på orten.

– Man märker att det går att göra någonting.

Det lokala engagemanget kommer att bli allt viktigare i framtiden, tror han. I varje fall när det handlar om Naturvårdsverkets rankning.

– Signalerna, som jag tolkar dem, handlar om att man ska verka för att ytorna verkligen kommer till användning.

Arbetet på Borgen har också en bidragande del i den fina placeringen. Johan Arvidsson menar att nu börjar området bli riktigt bra. Meningen är att Borgen ska kunna locka många olika kategorier – löpare, skidåkare, hundägare, ryttare, cyklister och många andra.

Hur går det med planerna på ett konstsnöspår för längdåkning på Borgen?

– Vi hade en redovisning i senaste tekniska utskottet och förstudien ska vara klar i september. Det är fullt realiserbart att anlägga en konstsnöanläggning på Borgen, men det är klart att det handlar om mycket pengar.