Att få motion är viktigt, inte minst i dessa coronatider. Nu gör Värnamo kommun som Gnosjö och lanserar den digitala tipspromenaden X-rundan i syfte att kombinera motion och kunskap.

Idén med X-rundan kommer från Mari och Carter Arnold i Habo, efter att de tröttnat på att dela ut och samla in alla papperslappar som tipspromenader för med sig. Konceptet kan förklaras som en tipsrunda där papper och penna har ersatts av en gratis mobilapp. Längs spåret finns stationer med så kallade QR-koder och när dessa scannas av med telefonen aktiveras frågan på skärmen.

Sonia Emanuelsson, Barbro Åhlander från Aktiva seniorer tillsammans med Maja Stenviken från Fritidsavdelningen.

Foto Hanna Häljestig

I fredags var det premiär i Värnamo där rundan nu går igenom Apladalen, med start vid Kaffestugan. Maja Stenviken, administratör på kommunen, var på plats tillsammans med två personer från Aktiva seniorer.

– De var positiva och tyckte att rundan passade alla åldrar och att frågorna var varierade och bra. Jag var med och visade hur de skulle ladda ned appen och scanna in koden och det var inga problem alls, säger hon.

Barn får egna frågor

I appen framgår hur rundan ser ut och var de 15 nutidsfrågorna är placerade. Det finns två sorters frågor, en som riktar sig till vuxna och en som riktar sig till barn.

– De vuxna får de rätta svaren när promenaden är slut, men barnen får svaret direkt tillsammans med en pedagogisk bakgrundsinformation om ämnet som frågan berör. På så vis aktiverar vi både kropp och knopp, säger Maja Stenviken.

Frågorna skapas av X-rundan-teamet i Habo och byts ut varje söndag.

– Så att man kan komma ut en gång i veckan och tävla mot familj, vänner och kollegor. Det främjar folkhälsan, säger Maja Stenviken.

Fler rundor på gång

Än så länge finns enbart rundan i Apladalen, men fler är på gång i kommunen. I veckan färdigställs en sträcka i Bredaryd. Därefter står elljusspåret i Borgen på tur, följt av Forsheda, Horda, Gällaryd och Bor. I vecka 23 ska alla tipsrundorna vara på plats. Till skillnad från Gnosjö finns det inga priser att vinna för Värnamoborna. Istället har kommunen valt att sponsra föreningslivet.

– Vi har lagt in kommunens föreningsregister i appen. Där kan man ange vilken idrottsförening som man eventuellt tillhör och vi kan föra statistik på hur många rundor som varje föreningsaktiv har gått. Det är upp till varje förening att marknadsföra appen, säger Maja Sternevik.

Hon välkomnar alla men poängterar att det är viktigt att hålla avstånd till varandra.

– Vi har uppmanat våra föreningar att påminna medlemmarna om det och det hoppas vi att alla följer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man rör på sig, det är extra viktigt i dessa tider, säger Maja Stenviken.

Relaterat till artikeln