Det handlar om att höja statusen och att göra det genom att höja lönerna. Arbetsgruppen som berörs är vård- och omsorgspersonal i Gislaveds kommun.

– Det här är kvinnodominerade yrken och vi tycker att det är viktigt att få upp lönenivåerna inom vården och omsorgen. Det finns all andning att höja statusen i yrkesgruppen, säger kommunalrådet Marie Johansson (S) efter att majoritetens förslag klubbats igenom under kommunfullmäktiges budgetmöte i Gislaved.

Två av de sex miljoner som beslutades riktas till höjda löner inom vård- och omsorgen ska användas under nästa år, 2018. De resterade fyra kommer att användas under nästkommande år, 2019.

– Man får föra en dialog nu mellan arbetsgivare och fack om detta. 2018 ligger nära i tiden och man kommer inte att ha jättemycket tid att diskutera, men till 2019 finns det mer tid för diskussioner med facken, säger Marie Johansson och tillägger:

– Vi väljer att göra det här nu. Vi uppskattar verkligen vår personal och ett sätt att visa det är ju genom lönen. Det finns många andra personalfrämjande åtgärder som man också kan göra för de anställda utöver det här, men nu känns det här som en bra satsning. Alla som jobbar inom vård och omsorg i kommunen kan bli berörda av det här.

Att höja lönerna är också en strategi för att öka möjligheterna att kunna rekrytera personal i framtiden.

– Vi tycker att den här arbetsgruppen är jätteviktig och då måste vi visa det också, genom att vara en attraktiv arbetsgivare som betalar för det jobbet som utförs. På så sätt kan vi se till att det finns människor som vill arbeta inom det här området även i framtiden, säger Marie Johansson.