I Västra skolan här i Värnamo kommun finns en skola för vuxna. Där är du välkommen som vill skaffa dig en yrkesutbildning, läsa in ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Du är välkommen om du vill läsa till barnskötare eller undersköterska. Du som är ny i Sverige är också välkommen om du vill lära dig svenska. Vuxenutbildningen finns alltså till för människor som vill komma ut i arbetslivet och därigenom försörja sig själva eller för personer som helt enkelt vill byta inriktning på sitt arbetsliv.

I en tid då det börjar blåsa snålt på arbetsmarknaden i kommunen, då vård- och omsorgsverksamheterna har stora svårigheter att rekrytera utbildad personal och våra nyanlända kommuninvånare behöver lära sig svenska, utreds en ramminskning på 40 procent på vår verksamhet. Är det rimligt?

Att göra större besparingar på vuxenutbildningen skulle medföra en drastisk minskning av genomförda kurser inom samtliga enheter i verksamheten. Som en omedelbar konsekvens av detta skulle antalet medborgare med behov av ekonomiskt stöd öka. Är det vad vi kommuninvånare vill?En stor del av vuxenutbildningens elever är utrikesfödda och har barn. Om vuxen-utbildningen misslyckas med föräldrarnas skolgång kommer det att få konsekvenser när de inte kan hjälpa och stötta sina barn.

När vi ser att konjunkturen viker och arbetslösheten ökar, även i vår region, så behöver vuxenutbildningen snarare rusta! Vuxenutbildningen vill ha resurser för att möta ett ökat behov av utbildning för varslade och uppsagda personer som har behov av att komplettera sin utbildning, kanske byta yrke, karriärväxla eller skaffa sig behörighet för akademiska studier.

En omfattande besparing på vuxenutbildningen kan inte anses möjlig för att få en budget i balans! Det måste ses som en väldigt kortsiktig och ogynnsam åtgärd för Värnamo kommun. Dessutom kan det vara tvärt emot kommunens målsättning. Vår kommun vill ju öka invånarantalet till år 2035. Och det livslånga lärandet ses ju som en självklarhet för de flesta medborgare och företag i vårt samhälle.

Istället för en besparing som innebär neddragningar, vill vuxenutbildningen i Värnamo spela en ännu större roll. Vi vill stärka kompetensförsörjningen i kommunen, hjälpa till att skynda på integrationen, minska utanförskapet och stärka omställningsförmågan. På det viset bygger vi den mänskliga tillväxtkommunen, där alla räknas och kan växa som människor.

Personal från Vuxenutbildningen i Värnamo