DS Smith är en av Sveriges största wellpapptillverkare. I anläggningen på Wellvägen tillverkas varje dygn 25 mil wellpapp.

– Det motsvarar en fil på E4 till Norrköping, säger anläggningschefen Jonas Karlsson.

För att driva den över 100 meter långa maskinen som tillverkar wellpapp dygnet runt, krävs energi. Dessutom behöver man ånga i processen.

– Tidigare har vi haft gasol, men eftersom det finns en ambition inom företaget att minska vår miljöpåverkan så började vi titta på andra lösningar, säger Pierre Bruce, produktionsdirektör på DS Smith.

Lösningen blir något unikt, åtminstone för Värnamo Energis del. Avtalet som undertecknades på fredagen, innebär nämligen att Värnamo Energi bygger en biopanna som kommer att producera ånga endast avsedd för den stora wellpappmaskinen. Kostnaden för anläggningen är kostnadsberäknad till 26 miljoner kronor. Enligt Värnamo Energis vd Malin Classon är det unikt att företaget investerar så här stort för bara en kunds räkning.

– Vi har ju fått pengar från Klimatklivet, annars hade inte det här varit möjligt, säger Malin Classon.

Klimatklivet är ett statligt stöd till lokala miljösatsningar. Till just det här projektet har man beviljat nio miljoner kronor.

Är det här en bra affär för Värnamo Energi?

– Styrelsen har godkänt affären och den följer de lönsamhetskrav vi har, säger Malin Classon.

Pannan ska drivas av spill från sågverk och spån och Värnamo Energi blir ansvarig för anläggningen som beräknas att kunna tas i bruk om ett år.

– Värnamo Energi är experter på att elda flis. Vi köper den färdiga ångan och Värnamo Energi står för produktionen, säger Pierre Bruce.

Kapaciteten är beräknad till cirka åtta gigawattimmar, vilket räcker till att värma upp 250 villor eller som i det här fallet, driva en wellpappmaskin. Övriga fabriken är sedan flera år tillbaka inkopplad på fjärrvärmeverket.