"Svenskarna och trygghet 2018" visar att svenskarna slarvar med brandsäkerheten.

20 procent av unga vuxna mellan 18 och 29 år uppger att de någon gång har glömt spisplattan på. Detta kan jämföras med rikssnittet på 14 procent.

Undersökningen visar också att nästan nio av tio svenskar låter sin telefon, eller surfplatta, sitta i laddaren under natten – vilket kan vara en stor brandfara.

– Man ska komma ihåg att vissa enheter kan bli väldigt varma vid laddning. Därför uppmuntrar vi till att exempelvis installera en timer som stänger av elförsörjningen efter en timme eller två, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure, i ett pressmeddelande.

"Barn saknar kunskap"

Det står även klart att svenskarna, speciellt de allra yngsta, saknar kunskaper i hur man ska agera vid en brand.

– Vår rapport visar att nästan var tredje förälder uppger att deras barn saknar kunskap om hur de ska agera vid en brand i hemmet. För att öka tryggheten är det därför viktigt att både känna till rutinerna vid en brand, men även att investera i brandskydd som seriekopplade brandvarnare, brandsläckare eller brandlarm uppkopplat direkt mot en larmcentral, avslutar Ringborg.