Även om vattnet sjunkit några centimeter det senaste dygnet är det fortfarande mycket höga flöden i både Lagan och i Storån. Enligt SMHI:s prognos under fredagen beräknas det dessutom att komma cirka 50 millimeter regn under nästa vecka.

Flera avspärrningar

Som många säkert lagt märke till finns ett antal avspärrningar uppsatta runt om i Värnamo. Exempelvis är stora delar av Apladalen avspärrad, Åbroparken är tämligen översvämmad och det går för tillfället inte heller att ta sig till Osudden.

Dessutom är den östra gångtunneln utmed den så kallade Osuddenrundan under väg 27 ordentligt vattenfylld. Även Storån har stigit kraftigt vilket innebär att man spärrat av vissa gångstråk inne i Forsheda samhälle.

LÄS MER: Så var översvämningarna i Värnamo i veckan

Iskallt och strömt

Martin Axelsson Bahn på tekniska förvaltningen betonar att det är oerhört viktigt att allmänheten respekterar avspärrningarna som är uppsatta på flera olika ställen.

– Tveklöst finns avspärrningarna där av en anledning, det är inget som vi sätter upp för nöjes skull, konstaterar han och fortsätter:

– Nu närmar sig helgen och många vill säkert komma ut och promenera, men som sagt, tänk på att vattnet är både iskallt och strömt. Det kan helt enkelt vara livsfarligt om man ramlar i vattnet.

Hur länge räknar ni med att avspärrningarna behöver vara kvar?

– Det är svårt att säga, men två veckor kan det säkert handla om. Jag vill också poängtera att om man får sin källare vattenfylld är det inte oss på tekniska förvaltningen utan räddningstjänsten som man ska ringa till.

Martin berättar också att det sker regelbundna kontroller och vid minsta förändring vad det gäller avspärrningar och dylikt uppdateras detta omgående på kommunens hemsida.

Hur jobbar ni nu framöver?

– Vi har beredskap för att vattenflödena kan öka ytterligare. Just nu har vi gått in i ett så kallat stabsläge, vilket betyder att vi bland annat upprättat tillsynsgrupper och färdiga arbetslag som kan ge sig ut och exempelvis bygga vallar inom en timmes varsel.

– Vi är helt enkelt på tårna och rustade för ett värsta scenario. Men åter igen vill jag uppmana allmänheten att respektera avspärrningarna, iaktta försiktighet och tänk efter före, säger Martin Axelsson Bahn.