Det är fler niondeklassare än tidigare år som vill börja på någon av fordonsutbildningarna på Motorsportgymnasiet till hösten.

– Vi har 41 förstahandssökande i nuläget, säger Nicklas Svensk som är platschef och lärare på skolan.

LÄSER DU I APPEN? Se !

Av de sökande är det hittills ett trettiotal som har tackat ja till sina platser.

Men ökningen av elever kommer samtidigt som det finns i kommunen och nu har skolan stött på ett problem i att hitta bostäder till de nya eleverna. Eftersom skolan har riksintag kommer nämligen många elever från andra delar av landet.

– Vi ser en oro i att hitta bostäder till alla elever. Det vore synd att tappa elever på grund av det nu när vi har hårt söktryck, säger Nicklas Svensk.

LÄS MER:

Han berättar att det är första gången som man har stött på det här problemet och att man nu arbetar intensivt på att lösa det.

– Det är den största frågan jag arbetar med just nu. Till augusti måste det vara löst. och har varit väldigt behjälplig och vi har haft annons ute.

Flera olika sorters boenden kan vara intressanta, utöver vanliga lägenheter.

– Det finns kanske de som bor kvar i hus efter att någon flyttat ut som kan ha plats för någon elev. Vi får vara kreativa och hitta andra former av boende.

Samtidigt måste det finnas vissa krav.

– Föräldrarna vill ju också kunna känna sig trygga med att ha sina ungdomar här.

En försvårande omständighet för bostadssituationen ligger i hur utbildningen är upplagd. Sistaårseleverna går nämligen på praktik vid jul.

– Då försvinner de bostäder som de har haft till nästa årskurs kommer.

Enligt Nicklas Svensk vore det mest optimala om Motorsportgymnasiet självt kunde erbjuda elevbostäder.

– Drömmen vore att ha ett eget elevboende.

I nuläget har skolan strax över 50 elever, men med ökad antagning kommer man att komma upp i över 70 nästa år.

– Det tycker vi är en rimlig nivå, säger Nicklas Svensk.

Han tror att det finns flera anledningar till att fler har sökt sig till skolan nu.

– Vi har gjort mer marknadsföring. Sedan ökar kullarna lite nu. Det är bra ekonomi i landet, det gör att folk känner att de har råd att skicka iväg sina ungdomar.