Många av de drabbade uppgav att de ätit körsbärstomater och analyser av salmonellabakteriernas arvsmassa visar att sjukdomsfallen hör samman och det är sannolikt att smittkällan är samma.

Folkhälsomyndighetens utredning visar att tomaterna kom ut i handeln i slutet av augusti, men det rör sig om färska tomater och de finns inte längre kvar i affärerna.

Folkhälsomyndigheten slog larm 23 och 30 september om ovanligt många fall av salmonella i landet. Sista september fanns 54 sjukdomsfall som kopplas till det aktuella utbrottet.

En vecka senare, 7 oktober, meddelar nu myndigheten att antalet konstaterade fall nu har ökat med ytterligare 17 fall.

Mätningarna gäller salmonellafall som har registrerats fram till 19 september.

”Sammanlagt hör nu 71 sjukdomsfall från 11 län till utbrottet. Fortfarande har Västra Götaland, Jönköping, Halland och Dalarna flest fall. Sjukdomsfallen finns i alla åldersgrupper, och det är något fler kvinnor (46) än män (25),” enligt Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har gjort en studie och jämfört vad de sjuka personerna har ätit veckan innan de blev sjuka jämfört med vad friska kontrollpersoner ätit.

Resultaten visar att de som blivit sjuka i salmonellautbrottet i högre utsträckning har ätit småtomater jämfört med friska kontrollpersoner.

Utredningen visar att de tomaterna kom ut i butik i slutet av augusti, men då det rör sig om färska tomater finns de nu inte längre kvar i livsmedelsaffärer. Utbrottet verkar har passerat sin topp och har nu klingat av.

Relaterat till artikeln