Flera kritiska röster höjdes när det var dags att ta ställning till vid Åvikenskolan för att .

– Jag är inte riktigt bekväm med det här beslutet, men vi kommer att ställa oss bakom det. Det här beslutet är en ren konsekvens av bristande framförhållning och framtidstro ifrån högern, sade Markus Kauppinen (S) och nämnde bland annat M och SD:s för 1,5 år sedan, efter att GKC i sista stund meddelat att skolan inte hade något utökat lokalbehov.

– Nu står vi här, drygt ett år senare, med ett skriande behov av förskolor. Vi måste ha en beredskap för framtiden, fortsatte han.

Också Nicklas Huuva (KD) beskrev beslutet som motvilligt:

– Vi har kniven mot strupen. Det här är ett motvilligt beslut och det känns inte bra eftersom vi inte har gjort hemläxan. Att försöka hitta lokaler i sista minuten har vi inte tid eller förmåga till och vi vill inte flytta runt barnen i olika lokaler. Vi behöver ta detta beslut och göra det bästa möjliga.

Eric Westroth (SD) gick ett steg längre och yrkade på återremiss, eftersom det finns andra, befintliga, lokaler som är lämpliga för förskola, menade han.

– Detta är ett panikbeslut. Jag yrkar återremiss för att hitta alternativa temporära lösningar.

Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande, medgav att det har varit dålig planering och framförhållning, men menade samtidigt att det är svårt att förutse hur många som kommer behöva barnomsorg.

– Förvaltningen är otroligt bra på att ha koll på hur många som föds, men av dem som föds vet man inte hur många och när man vill ha barnomsorg. Men jag är jättetacksam för att vi växer och blir fler, och vi växer fort, sade hon och berättade att allmänna utskottet nu ska börja arbeta med en egen lokalförsörjningsplan.

Trots kritiken mot hanteringen av lokalsituationen och SD:s återremissförslag röstade kommunfullmäktige alltså för att paviljonger ska användas för att lösa platsbristen inom barnomsorgen. Paviljongerna motsvarar tre avdelningar, med mottagningskök och personalutrymme.