Likt föregående år kan kommunens barn delta i tävlingen Sommarboken. För att kunna göra detta behöver de läsa fem böcker och därefter antingen skriva eller rita om dem.

– Att förstapriset är ett författarbesök i klassen har sporrat många till att vara med i tävlingen, säger Hanna Lanquist, biblioteksassistent på Värnamo stadsbibliotek.

När barnen får sommarlov behöver de inte längre ägna eftermiddagarna åt läxläsande. Men att helt lägga läsandet åt sidan anses vara fel väg att gå.

– Det är särskilt viktigt för de yngre barnen att hålla igång läsningen även under sommaren, säger Hanna Lanquist.

Detta beror på att de precis lärt sig att behärska det svenska språket när det kommer till läsning; de förlorar snabbt flytet efter en tids uppehåll.

– Alla förlorar dock läsflowet mer eller mindre om de inte underhåller sitt läsande, säger Hanna Lanquist och menar att det gäller såväl barn som vuxna.

Bibliotekarierna hoppas att Sommarboken ska upplevas som något barnen är med i frivilligt snarare än något de gör för att de måste.

– Det är en frihet att själv få välja vilka böcker man vill läsa, säger Lanquist.

Det må vara en tävling, men alla som deltar är garanterade minst ett tävlingspris: de får själva välja en bok att ta med sig hem.

Tävlingsbidrag kan lämnas fram till den 27 augusti.