Den 7 juni berättade tidningen att Emma Carlsson Löfdahl, som lämnade Liberalerna i mars för att i stället bli politisk vilde, har fortsatt att ta ut arvode från riksdagen trots att hon inte har deltagit i några voteringar under de tre månaderna som har gått sedan avhoppet. Totalt hade Emma Carlsson Löfdahl tagit ut över 200 000 kronor sedan i mars.

Talman Andreas Norlén, som leder riksdagens arbete, väljer i en intervju med Aftonbladet att kritisera Emma Carlsson Löfdahls upplägg.

– Jag tycker att det är ganska tydligt att det är förtroendeskadligt om man tydligt säger att man inte kommer att delta i riksdagsarbetet och ändå fortsätter uppbära arvode, säger han.

Emma Carlsson Löfdahl hamnade i blåsväder i mars efter att Aftonbladet hade avslöjat att hon i flera år hade hyrt sin makes bostadsrätt i Stockholm och samtidigt begärt full boendeersättning från riksdagen. Emma Carlsson Löfdahls agerande utreds av åklagare och hon har meddelat att hon inväntar utredningen innan hon tar beslut om sin riksdagsplats.

Liberalernas gruppledare Christer Nylander har tidigare sagt att det hade varit mer lämpligt om Emma Carlsson Löfdahl hade begärt att vara tjänstledig utan arvode under tiden som utredningen pågår. Även Andreas Norlén anser att det hade varit en mycket mer rimlig lösning och säger att han har varit i kontakt med Eksjöpolitikern under de senaste månaderna.

Emma Carlsson Löfdahl.

Foto HENRIK MONTGOMERY / TT

– Vi har haft e-postkontakt där jag har informerat henne om min syn på regelverket. Det vill säga att jag kommer att bevilja tjänstledighet utan lön om sådan begärs. Jag har också framfört min allmänna syn på att timeout med lön inte är lämpligt, säger Andreas Norlén.

Liberalerna har efter turbulensen kring Emma Carlsson Löfdahl även öppnat för att förändra regelverket kring ersättning för politiska vildar i riksdagen.