Andreas Norlén kallade återigen till presskonferens på onsdagsförmiddagen för att berätta om nästa steg i regeringsbildningen. Och beskedet blev att Sverige inte får en ny regering före jul.

– Jag beklagar det. Det är hög tid att Sverige får en ny regering, säger Andreas Norlén.

Han uppger han skulle vilja att regeringsfrågan kan lösas före jul, men partiledarna vill ha mer tid.

Relaterat till artikeln

– När vi nu står inför tredje omröstning vill jag helst se att den genomförs med en kandidat som kan bli vald, säger riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannen skickar en passning till partiledarna Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S) att de tar ett särskilt ansvar och funderar på möjliga regeringsbildningar under jul och nyårsveckorna.

Relaterat till artikeln

Tidsplanen är att talmannen kommer att begära in delrapporter av de två statsministerkandidaterna den 10 januari. Sedan ska en talmansrunda hållas den 14 januari, varpå en av partiledarna föreslås som statsministerkandidat och prövas i en omröstning i riksdagen onsdagen den 16 januari.

Relaterat till artikeln

– Ulf Kristersson och Stefan Löfven får var och en för sig försöka söka stöd för sin kandidatur på det sätt de finner lämpligt, säger Andreas Norlén.

Skulle även den tredje omröstningen misslyckas sker en sista statsministeromröstning den 24 januari. Röstas även den kandidaten ner väntar extraval. Det ska i så fall ske tre månader senare. Preliminärt datum för extra val är 21 april.

Relaterat till artikeln

De två statsministeromröstningar som hittills misslyckats rör Ulf Kristersson respektive Stefan Löfven. Ett sonderingsuppdrag ledde inte ens fram till en sådan, Annie Lööf (C).

Det har nu gått tre månader sedan valet. Det har hittills hållits drygt 70 presskonferenser på det ämnet i riksdagen. Sverige närmar sig rekordet i Europa gällande tiden från val till att en ny regering bildats. Belgien sitter på det rekordet med cirka 500 dagar.

Relaterat till artikeln