Det var Mikael Eliasson, projektägare av Strandudden, som kontaktade kommunen med önskemålet att hela Strandudden ska få ett eget kvartersnamn:

"Syftet med att skapa ett kvartersnamn inom Strandudden området är att jag vill ha alla framtida avstyckningar till nya fastighetsbeteckningar att heta Strandudden 1 och så vidare, istället för t.ex. Nissafors 1:248", skriver han bland annat i ett brev till Jonas Carlsson, som vid tillfället var tillförordnad bibliotekschef i Gnosjö kommun.

Mikael Eliasson hade fått besked från lantmäteriet i Växjö att det enklaste sättet att få fastighetsbeteckningar som Strandudden 1 är om hela Strandudden-området kallas Strandudden som kvartersnamn. Kvartersnamnet är en administrativ/juridisk term som lantmäteriet använder sig av och som bestämmer fastighetsbeteckning eller motsvarande vid exempelvis avstyckning.

"Saknade betydelse"

Planerna på att skapa ett så kallat grindsamhälle har stött på en del patrull med överklagat bygglov, men detta ska inte ha någon betydelse i sammanhanget:

"Delar av området är just nu i en planprocess men det saknade betydelse enligt lantmäteriet", skriver Mikael Eliasson.

"Använder sig inte av kvartersnamn"

Uppgiften och ansvaret för att skapa och handlägga gatunamn ligger på bibliotekschefen, som därför skrev en tjänsteskrivelse:

"Gnosjö kommun använder sig i dagsläget inte av kvartersnamn. Men efter att ha läst Mikael Eliassons skrivelse kring ”Kvarteret Strandudden” förstår man den helhet som namnet faktiskt innebär", skriver Jonas Carlsson bland annat och föreslår att det ska inrättas ett kvartersnamn Strandudden på fastigheten Nissafors 1:155.

Frågan hamnade sedan hos kommunstyrelsen, som också föreslog att kvartersnamnet "Strandudden" ska godkännas. På torsdagen var det dags för kommunfullmäktige att ta beslut i frågan och även där röstades förslaget igenom.