Storån fortsätter att stiga och vid väg 27 öster om Forsheda går vattnet nära vägkanten. De sandbarriärer som lades dit under söndagen ska enligt uppgift förstärkas med betongvallar.

Nivån stiger nu något långsammare men beräknas öka ytterligare några dygn. Under dagen fortsätter man att bygga fördämningar vid industriområden inne i samhället. Värnamo kommun ”skurit av” en gång- och cykelväg vid bron för att vattnet ska ta rätt väg och inte nå upp mot industrifastigheterna.

Lagan fortsätter att sjunka. Den klass 3-varning som gått ut gäller inte Lagan genom Värnamo.