Intresset för att konstnärligt gestalta den 1,2 kilometer långa gång- och cykelvägen var stort. Värnamo kommun – som utlyste uppdraget i januari – fick in 101 svar från konstnärer och formgivare runt om i landet.

– Vi blev jätteglada för det, säger Pauline Blom, kultursekreterare på kulturförvaltningen.

– Det är väldigt imponerande att så många vill göra något här och många hade också hög kvalitet, säger Elna Svenle, museichef på Vandalorum.

Av alla som visade intresse fick tre presentera sin idé mer detaljerat och med skisser. De valdes ut utifrån flera kriterier, bland annat konstnärlig originalitet och kvalitet och förmågan att relatera till den aktuella platsen.

Till slut föll valet på den 41-årige Göteborgskonstnären Klas Eriksson.

Hans bidrag heter All inclusive och omfattar ett 80-tal flaggstänger som ska placeras utmed gc-vägen.

Stängerna ska dock inte gå att flagga i – och det är en av grundtankarna bakom konstverket.

– Jag tycker det är intressant att se vad som händer när man klär av något sin funktion. Att flagga är ju egentligen bara en flaggstångs jobb men vad händer när man låter dem träda fram mer fritt? Stängerna kan mötas mer naturligt när de är avklädda sin funktion, det finns en solidarisk tanke i det här, säger Klas Eriksson på Skype från Göteborg.

Stängerna kommer heller inte att vara lika långa utan tillsammans bilda en böljande vågrörelse. Det kommer sig av att Klas Eriksson tycker att namnet Vandalorum låter som en våg.

Flaggstängerna ska inte bara vara konst att beskåda. Hela verket kommer också att fungera som vägvisare för de som vill ta tåget till Vandalorum.

– Det tyckte jag var en intressant utmaning, att konstverket inte bara skulle behålla sin kvalitet och integritet utan också ha funktionen att leda folk någonstans. Jag började med att tänka på kantstolpar som står utmed våra vägar och sen utvecklades projektet till flaggstänger, säger Klas Eriksson.

Kulturchef Lars Alkner ser gärna att fler tar tåget till Vandalorum.

– Det finns ju en miljöaspekt i det hela. När stängerna är på plats kommer konstupplevelsen att börja redan vid stationen i Rörstorp och förhoppningsvis lockar det fler till att ta tåget, säger han.

Den totala projektbudgeten ligger på 510 000 kronor. Den konstnärliga gestaltningen ska kosta 400 000 kronor.

– Min idé är att stängerna ska tillverkas i Värnamo, säger Klas Eriksson.

Läs också:

Snyggare väg till Vandalorum

Konstnärer dras till gc-väg