– Det är svårt att ge några exakta siffror på hur många som är borta på grund av corona, men det är klart tommare när man går i Stadshusets korridorer, säger Marcus Skytt och fortsätter:

– Det är klart att verksamheter påverkas. Möten ställs in eller hålls på annat sätt och leverantörer och andra som hade presentationer och utbildningar planerade väljer att inte komma. Det är ett par exempel.

– Ansträngt men under kontroll, så kan man beskriva läget just nu, lägger han till.

Samlad kompetens

Kontroll över situationen har man framför allt försökt att ta genom en specialgrupp med olika kompetenser. Förutom Marcus Skytt består den av Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare, Anette Claesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lena Wallberg, HR, Anita Johansson och Cajsa Andersson, kommunikation, Vidar Albinsson, utvärdering, Stina Gof, analys, Lisa Lidén, dokumentation, samt elevhälsans chef Johan Grahn.

Uppgifterna för denna operativa grupp är att sammanställa en gemensam lägesbild i kommunen, ta fram beslutsunderlag för riktlinjer och rutiner, hantera intern och extern kommunikation, analysera händelseutvecklingen på kort och lång sikt samt ge stöd till förvaltningarnas ledningsgrupper.

En gång i veckan informerar man förvaltningscheferna och de kommunala bolagens vd:ar samt även Värnamo City, VKIAB, Värnamo Näringsliv, Värnamo Energi, Såm samt polisen. Dessutom deltar gruppen i länets samverkansgrupp.

Gruppen – som bildades för cirka tre veckor sedan – har möte varje dag.

– Läget kan förändras väldigt snabbt och nya direktiv kan komma från dag till dag. Genom att träffas varje dag kan vi hela tiden arbeta utifrån den senaste aktuella informationen, säger Marcus Skytt.

Verksamhetsanalyser

Arbetet kan enkelt delas in i två delar: läget just nu samt framtiden.

En av de stora frågorna är personalförsörjningen. Utgångspunkten är att försöka att hålla så mycket verksamhet som möjligt i gång.

– Vi vet att saker och ting kommer att komma ifatt oss så därför försöker vi att ha verksamheten i gång i stället för att ställa in. Kan man till exempel ha ett digitalt möte är det mycket bättre än att inte ha något möte alls, säger Marcus Skytt.

I nuläget har man inte flyttat personal från en del till en annan, men Marcus Skytt utesluter inte att det kan behövas – och kommunen planerar för det.

– Vi genomför analyser där förvaltningscheferna får redogöra för läget och vi gör bedömningar av vilka verksamheter som kan gå med lägre tempo eller som vi kan pausa, säger Marcus Skytt och fortsätter:

– Jag tror ingen i dag kan svara på om vi kommer att behöva flytta personal, det beror helt på vilken utbredning det här får. Förhoppningsvis får vi ett bra flöde i personalfrånvaron, att några är borta nu och andra sen.

"Man tar det här på stort allvar"

Inte minst har skolan drabbats av ett stort bortfall av personal. Det har dock balanserats av att även många elever är borta.

– Föräldrar ska inte skicka sina barn till skolan om de är det minsta förkylda och min uppfattning är att man tar det här på stort allvar, säger Marcus Skytt.

På flera håll i kommunens verksamheter är den som jobbar en pensionär som har gått in för att hjälpa till i väntan på att man hittar ny ordinarie personal.

– Det är samma sak där, är man det minsta sjuk ska man inte gå till jobbet. Är man 70 plus tillhör man dessutom riskgruppen och då ska man inte gå till jobbet alls. Även detta tycker jag att man tar på allvar, säger Marcus Skytt.

"Trygg med det arbete man gör"

Kommunen förbereder sig samtidigt för en totalstängning av skolan.

Det skulle beröra otroligt många människor. Är kommunen redo för det?

– Barn- och utbildningsförvaltningen håller på att förbereda sig för det. I dagsläget är det inte aktuellt, vilket påtalas på såväl regional som nationell nivå. Som förberedelse och planering tittar man på digitala hjälpmedel och programvaror. Vi har också kompetenta skolledare och lärare och hela studiedagen som var nyss ägnade man åt att planera för ett läge där alla skolor kan stängas. Jag är trygg med det arbete man gör – och det som inte skulle fungera från början skulle vi lära oss efterhand, säger Marcus Skytt.