Som vi har berättat är till hur kommunala pensionärsrådet (KPR) arbetar. Bland annat tycker man inte att kommunen lyssnar tillräckligt på föreningarnas synpunkter i äldrefrågor.

KPR ligger under socialnämnden, men nämndsordföranden Maria Gullberg Lorentsson (M) känner inte igen sig när hon får höra om kritiken.

– Nu blir jag jätteförvånad, faktiskt. Jag har fått höra att det har blivit bättre dialog.

Hon påpekar att pensionärsföreningarna i förväg får reda på vilka frågor som kommer att tas upp och att de även har möjlighet att anmäla vilka frågor de själva vill ta upp.

Samtidigt säger hon att även om föreningarna har synpunkter på saker betyder det inte att politikerna kan besluta precis efter deras önskemål.

– Bara för att de tar upp något är det inte säkert att det blir så. Det är bara del av våra beslutsunderlag.

Hon tycker också att det emellanåt kan komma upp frågor som inte riktigt hör hemma i rådet.

– Jag upplever att det ibland blir detaljfrågor som inte kan hanteras av KPR.

Rådets uppgifter är mer övergripande, enligt Maria Gullberg Lorentsson.

– Det handlar om hur vi ska få en bra och hållbar äldreomsorg i kommunen.

Nämndsordföranden delar inte heller pensionärernas syn på kommunikationen inför mötet i Torghuset tidigare i höstas.

Själv svarade hon via mejl redan i maj att hon inte kunde delta.

– Den dagen kunde inte socialnämndens presidium komma.

Att det blev så tycker hon är olyckligt och hon menar att man borde ha försökt hitta ett annat datum.

– Det hade varit bättre för oss också. Ska man diskutera frågor som rör äldrevården så ska ju de tyngsta politikerna från socialnämnden vara med, säger Maria Gullberg Lorentsson.