Många verksamheter drar ner ordentligt eller tvingas slå igen helt i smittans spår. Men simhallen i Gislaved håller, precis som övriga badhus i regionen, öppet.

– Risken för smittspridning är inte större i simhallen där vi ju ha klor i vattnet, och virus kan inte föröka sig i bassängvatten, säger Anna Gamlén.

Hon konstaterar att man är i ständig kontakt med andra kommuner, och att ingen annan heller valt att stänga på grund av coronaviruset.

– Alla våra idrottsanläggningar håller öppet som vanligt, men många inomhusidrotter går ju mot säsongsavslutning nu, och en del av dem har valt att begränsa sina verksamheter, säger Anna Gamlén, och påpekar att de olika föreningarna styrs av sina respektive förbunds olika direktiv vad gäller coronaviruset.

Och föreningslivet i kommunen drabbas nu på många olika sätt. På söndagen beslutade exempelvis Anderstorps SK:s styrelse att ställa in Aprilcupen i början av nästa månad, dit över 90 lag var anmälda.

Den senaste veckan har fritid- och folkhälsoförvaltningen också märkt en minskning av antalet besökare till Gislebadet.

– Det är ju en offentlig plats, och känner man sig inte helt frisk så ser vi helst att man väljer att stanna hemma, säger Anna Gamlén.

Även kommunens gym Hälsolyftet håller öppet som vanligt. Anna Gamlén har i dagsläget svårt att se att simhallen skulle behöva stänga i ett senare skede.

– Det enda är om vår egen personal skulle drabbas, eller att vi skulle behöva förflytta personal till någon annan verksamhet i kommunen på grund av situationen.

Även Anderstorps simhall, som fram till 2015 var en del av den kommunala verksamheten men nu är föreningsdriven, håller öppet som vanligt.