Läs mer:

I juni i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö att meddela en erinran till Nöjesladan i Bäckshult AB (som driver Sigges loge). Detta på grund av ”servering till märkbart påverkade personer”, som det står i beslutet.

Bakgrunden är att samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnosjö öppnade ett tillsynsärende för Sigges loge i mars i år. Man hade reagerat på att Sigges loge serverade mycket alkohol, i förhållande till mat.

88 procent av omsättningen stod alkoholhaltiga drycker för. Spritdryckerna stod för 48, 2 procent. Förvaltningen ville få en skriftlig förklaring från företaget, vilket man inte fick. Istället genomfördes en inspektion på plats.

Läs mer:

Livsmedelsinspektörer och alkoholhandläggare från Värnamo, Gislaveds och Gnosjös kommuner inspekterade Sigges loge i april. De gjorde då flera observationer på plats där människor serverades alkohol, trots att de, enligt inspektörernas bedömning, var påtagligt berusade redan innan.

Inspektionen ledde till ovan nämnda erinran, vilket ska ses som en tillsägelse. Myndigheten skriver i beslutsprotokollet att meningen inte var att återkalla serveringstillståndet för Sigges loge, utan att ge ägarna tillfälle att rätta till det myndigheten ser som brister i hanteringen.

Ägaren å sin sida kände inte igen sig i inspektörernas beskrivning. Det ansåg inte att myndigheten skött inspektionen enligt regelboken.

Läs mer:

Alkoholhandläggaren i Gnosjö gjorde en ny inspektion under sommaren. Efter det var bedömningen mer positiv. Det var inte samma grad av berusning på nöjesstället då, var bedömningen den gången.

Läs mer:

Detta till trots ville inte ägaren nöja sig med beslutet om erinran, utan överklagade beslutet i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer:

Nu har alltså dom fallit i förvaltningsrätten. Domstolen skriver bland annat: "Mot bakgrund av det anförda och med hänsyn till att alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning med syfte att skydda människor från alkoholens skadeeffekter samt med beaktande av det bolaget framfört, anser förvaltningsrätten att bolaget inte uppfyllt alkoholagens krav på ordning och nykterhet".

Samhällsbyggnadsnämndens erinran kvarstår alltså. Men denna dom går också att överklaga. Nästa instans blir i så fall kammarrätten.