På riksplanet diskuteras en ny höghastighetsjärnväg Stockholm-Malmö. Kanske byggs den, kanske inte. Lite mer handfasta är de regionala planerna på att knyta ihop länsdelarna med en tvärförbindelse Byarum-Tenhult.

Relaterat till artikeln

Regionfullmäktige har redan godkänt en överenskommelse om medfinansiering med Trafikverket och den befintliga järnvägen har förberetts för en elektrifiering.

Läs mer: Ny el-anpassad kabel utmed järnvägen kan dröja

Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S) och resten av kommunstyrelsens arbetsutskott gav klartecken. I nästa steg ska kommunstyrelsen godkänna att järnvägen Byarum-Tenhult finansieras med 23 miljoner.

Uppåt 2 miljarder

Den totala kostnaden för järnvägen beräknas till 1,4-1,9 miljarder kronor. Lokalt, från regionens sida, är man beredd att betala 0,5 miljarder - 500 miljoner kronor. Av detta tänker man sig att 400 kommer från regionen, uppdelat på samfinansiering genom den regionala transportplanen och direkt från regionen, medan de berörda kommunerna ska stå för 100 miljoner.

– Jag har redogjort för ett fördelningsförslag till Jönköpings och Värnamo kommuner. Det som nu väntar på godkännande av kommunstyrelsen är att vi ska stå för 23 miljoner av kostnaden, vilket delvis är baserat på kommunens storlek, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Förslaget är att dela de 100 miljonerna i en del på 60 procent där Jönköping, Värnamo och Vaggeryd betalar 20 miljoner var. Resterande del baseras på befolkningsunderlaget, vilket för Vaggeryds del innebär 3 miljoner.