Enligt verksamhetschef Susanne Hultquist behövs det omkring 60-70 semestervikarier till kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet. Bara inom äldreomsorgen behöver man ett 50-tal vikarier, till särskilt boende, korttidsverksamheten och hemtjänsten.

Äldreomsorgen har högtryck under sommaren, för det är då anhöriga tar semester och sjukhusen stänger, och då hamnar det på kommunen, säger Susanne Hultquist, verksamhetschef på Rosendal.

Hon berättar att man söker ungefär lika många vikarier som tidigare år:

Det är samma, det ligger nästan konstant.

De senaste åren och i år känns det svårare än tidigare.

Jag tror ju att vi har en god arbetsmarknad framförallt, där man får jobb. Men sedan är det också att vi, på särskilt boende, i första hand söker utbildad personal, för personerna vi vårdar har ett stort vårdbehov.

Men önskan om att sommarpersonalen ska ha utbildning får man allt mer frångå:

Under de senaste åren kan vi inte räkna med det. I bästa fall har man påbörjat en utbildning. Vi löser det med att man får mer bredvidgång. Självklart är det så att den ordinarie personalen tar ett väldigt stort ansvar under sommarperioderna. Historiskt sett har vi haft väldigt duktiga vikarier och de är ovärderliga för oss, men absolut spelar situationen på arbetsmarknaden in.

Nej, det har vi inte.

Jo, men det gör vi. Vi har ett jättegott samarbete med GKC, så en eloge till dem. Vi har också ett jättegott samarbete med arbetsförmedlingen. I år har de aktivt tagit kontakt med oss för att se vad de kan hjälpa oss med. Jag ska träffa dem nästa vecka och då kan de hjälpa till att matcha personer, säger Susanne Hultquist.

Hon vill också lyfta fram ett sommarvikariat inom äldreomsorgen som en positiv upplevelse:

Det är en rolig arbetsplats på sommaren. Våra gamla tycker att det är jätteroligt att det kommer nya, så det blir annorlunda även för dem. De som jobbat med oss säger själva att de trivts väldigt bra och undrar varför de inte jobbat inom vården tidigare.