Här är antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län. Siffrorna gäller bekräftade fall per kommun till och med 2020-05-19 och anger antal bekräftade fall sedan provtagningen startade.

Enligt regionen ger antal bekräftade fall inte en exakt bild av smittspridningen i en kommun eftersom provtagning nästan bara görs på personer som behöver sjukhusvård, som bor på äldreboenden eller som är vårdpersonal och uppvisar symtom på covid-19.

Smittskydd och vårdhygien Region Jönköpings län ser nu att det förekommer smittspridning i samhället i hela Jönköpings län.