Annons
Vidare till vn.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så här ska tryggheten öka i Värnamo

Du kommer att se polisen oftare ute i samhället än vad du gör i dag. Tryggheten ska öka och brottsligheten ska ner. Nu har ett nytt medborgarlöfte undertecknats mellan polisen och Värnamo kommun.

Polisen och Värnamo kommun har nu tecknat sitt fjärde medborgarlöfte. Under fjolåret och i år har ett antal medborgardialoger genomförts. Kommuninvånarna har fått tycka till om vilka platser och områden som de anser är otrygga och där polis och kommunen behöver lägga kraft på att åstadkomma förändring.

– Jag tror att vi har fått in ungefär 150-200 dialoger under de här åren. Sprunget ur det så har vi tagit plockat fram några fokusområden på brott, till exempel stöld, inbrott, trygghet med ökad polisiär närvaro, narkotikabrott med fokus på ungdomar bland annat. Då har medborgarna velat att det är det vi ska satsa på. Och då gör vi det polisen och kommunen, var för sig och tillsammans, säger kommunpolis Göran Magnusson på en pressträff under onsdagen.

Heta platser

Det som medborgarlöftet innehåller är:

Trygghetsvandringar i centrala Värnamo, Bor och Rydaholm med kommunens personal för att se var till exempel belysningen kan bli bättre.

Öka tryggheten i området runt järnvägsstationen i Värnamo. Det sker bland annat genom ökad polisiär närvaro. Åtgärder ska genomföras i utemiljön i syfte att skapa trygghet.

Utveckla arbetet med arbetsmetodiken effektiv samordning för trygghet genom återkommande aktuella lägesbilder.

Den sista punkten är: Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen. Det kan vara ungdomssamlingar eller sträckor där trafikanterna kör för fort.

– Det här är något nytt som vi inte haft förut. Vi och kommunen tar fram en aktuell lägesbild Vi kallar det hot spots, alltså heta platser där vi vet att människor känner sig otrygga eller där det begås mycket brottslighet. Det kan vara ett vägavsnitt där man kör väldigt fort eller platser där man är otrygg på grund av ungdomssamlingar, det kan vara missbrukare med mera, säger Göran Magnusson.

Samordning

När poliserna börjar sina arbetspass ska de får tre-fyra olika ställen till exempel järnvägsstationen i Värnamo, skolan i Bor och att polisen betar av dessa platser på sitt pass om man hinner. Efter att ha besökt en av dessa platser fyller poliserna i all information i appar.

– Vi kan se hur ofta och hur mycket vi har varit där och vi kan göra uppföljningar. Så de här trygghetsrundorna är något helt nytt, vi hoppas det ska ge bra effekt och öka tryggheten, säger Göran Magnusson.

Det svåra med att jobba brottsförebyggande är att genomföra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, slog kommunens säkerhetssamordnare Marcus Skytt fast. Han pratade om punkten: Utveckla arbetet med arbetsmetodiken effektiv samordning för trygghet genom återkommande aktuella lägesbilder.

– Det minsta man måste göra utifrån detta är att samarbeta och utgå ifrån en gemensam lägesbild. Effektiv samordning för trygghet är en arbetsmetodik som man förespråkar på nationellt håll. Det innebär att vi löpande kommer att samla in underlag från polis, kommun, fastighetsägare och medborgardialoger. Sedan kommer vi genomföra analyser och tillsammans fram åtgärder för att arbeta förebyggande och öka tryggheten i våran kommun.

Identifiera problem

Medborgarlöftena följs upp vid flera tillfällen varje år genom det lokala Brottsförebyggande rådet.

– Vi kan då se att några av målen har vi gått i hamn med, vissa andra har vi inte kommit alls långt med och då får vi öka insatserna på dem, säger Marcus Skytt.

Finns det något punkt i medborgarlöftet som är viktigare än de andra?

– Alla punkterna är viktiga för att öka tryggheten. Jag kan inte gradera vilka som är viktigast. Tanken är att vi ska vara på de platser där människor känner sig otrygga., säger Göran Magnusson.

Lokalpolisområdeschef Håkan Boberg menar att medborgarlöftet väldigt mycket handlar om att identifiera vad det är för saker som polisen ska göra då de inte åker på händelsestyrda uppdrag, som pågående misshandel eller trafikolyckor.

– Vi ska använda våra arbetstider på ett bra och klokt sätt. Då är det intressant att veta vad medborgarna i kommunen tycker att man vill ha sin polis och var vi ska finnas.