Sluträkningen av valet till Europaparlamentet väntas bli klar tidigast under onsdagen. Här redovisas Valmyndighetens preliminära siffror.

Värnamo kommun var i valet uppdelad på 23 områden. Här är de fem största partierna i varje område:

Apladalen

1. M (22,7) 2. S (18,4) 3. KD (16,1) 4–5. MP och SD (14,2).

Bor

1. SD (24,3) 2. S (18,3) 3. KD (15,2) 4. C (14,8) 5. M (12,6).

Bredaryds landsbygd

1. SD (30,6 – partiets starkaste fäste) 2. KD (15,9) 3. C (15,3) 4. S (14,7) 5. M (11,9),

Bredaryds tätort

1. S (20,7) 2. KD (20,2) 3. SD (18,7) 4. M (17,4) 5. C (11,6).

Forsheda

1. S (23,1) 2. SD (21,5) 3. C (15,8) 4. M (14,4) 5. KD (11,1).

Fryele

1. SD (25,4) 2. C (18,5) 3. KD (15,1) 4. M (13,6) 5. S (12,6).

Gröndal

1. M (25,6 – partiets starkaste fäste) 2. S (23,1) 3. C (12,5) 4. KD (12,4) 5. SD (10,3).

Horda

1. SD (24,2) 2. KD (16,8) 3. C (16,6) 4. M (14,7) 5. S (11,3).

Hornaryd

1. S (28,6) 2. M (17,8) 3. SD (16,6) 4–5. KD och MP (10,5).

Hånger

1. C (21,8 – partiets starkaste fäste) 2. SD (21,0) 3. KD (16,2) 4. M (14,8) 5. S (13,7).

Kärda

1. SD (21,2) 2. KD (18,9) 3. C (16,3) 4. S (15,2) 5. M (14,7).

Lillegård

1. M (21,6) 2. S (19,2) 3. SD (17,6) 4. KD (16,3) 5. C (10,8).

Mossle

1. S (26,0) 2. M (16,7) 3. MP (15,0 – partiets starkaste fäste) 4. KD (13,3) 5–6. C och SD (10,2).

Norregård

1. S (23,6) 2. M (17,2) 3. SD (14,8) 4. MP (13,5) 5. KD (12,0).

Nylund

1. S (21,1) 2. M (20,2) 3. KD (17,7) 4–5. MP och SD (12,6).

Nöbbele

1. KD (19,4) 2. M (19,0) 3. C (16,8) 4. SD (14,6) 5. S (13,0).

Pilagården

1. S (29,4) 2. SD (18,2) 3. M (13,4) 4. KD (13,1) 5. C (9,6),

Rydaholm

1–2. SD och KD (23,4 – KD:s starkaste fäste) 3. S (17,4) 4. M (16,5) 5. C (10,1).

Rörstorp

1. S (23,0) 2. M (18,6) 3. SD (15,0) 4. KD (14,3) 5. C (12,0).

Skogsfållen

1. S (43,8 – partiets starkaste fäste) 2. SD (12,3) 3. KD (11,5) 4. M (11,0) 5. C (8,5).

Trälleborg

1. S (26,2) 2. M (17,1) 3. SD (14,4) 4. KD (12,1) 5. C (10,9).

Vråen

1. S (39,1) 2. SD (15,0) 3. M (12,6) 4. MP (8,1) 5. KD (8,0).

Västhorja

1. M (22,2) 2. S (18,3) 3. KD (16,4) 4. SD (14,2) 5. C (12,8).

Vänsterpartiet fick störst andel på Vråen (5,3) och minst på Lillegård (0,9).

Liberalerna toppade på Lillegård och Rörstorp (3,8) men fick så lite som 0,3 procent i Kärda.

Feministiskt initiativs bästa och sämsta område blev Fryele (0,8) respektive Västhorja (0,1).

Enligt de preliminära siffrorna ökade valdeltagandet från 50,3 procent 2014 till 53,8 procent.