Gislaved

Vattennivån i Nissan har börjat sjunka, men är på fortsatt hög nivå. En farhåga är att träd ska välta och blockera vattenflödet.

Nu riktas fokus till Smålandsstenar, eftersom de höga vattennivåerna rör sig söderut. Hos räddningstjänsten känner man dock ingen större oro för att samhället i stort ska påverkas.

LÄS MER: Problemen flyttas nedströms Gislaved

Gnosjö

Infarten in till Hillerstorp från väg 151 är sedan onsdagen avstängd på grund av de stigande vattennivåerna. Den beräknas vara avstängd under helgen och sannolikt under kommande vecka. Trafiken in till Hillerstorp omdirigeras istället till Järnvägsgatan.

Prognosen är att vattennivåerna i Storån väntas stiga ytterligare några centimeter och sedan hålla sig på en hög nivå den kommande veckan. Det är främst Hillerstorp som påverkas.

Det görs regelbundet mätningar i Flaten, vars vattennivå har stigit fram tills nu. Nu förväntas nivån ligga på samma nivå under en vecka.

LÄS MER: Vattnet kan fortfarande stiga mer

Vaggeryd

Nivåerna har under veckan gått nedåt på flera håll, bland annat i Lagan. En starkt bidragande orsak är att man släpper på för fullt i dammarna. I Fågelforsdammen kan man släppa ut mycket mer om det skulle behövas, under fredagen bara omkring 25 procent.

Även i Häråns vattensystem har man kunnat sänka nivåerna genom att släppa på vatten. Sänkningen sen i tisdags ska ligga omkring 60 centimeter.

Det regn som enligt prognoserna ska komma i helgen beräknas inte vålla några större problem, enligt räddningstjänsten.

LÄS MER: Nivåerna under kontroll

Värnamo

Vattennivån hade kl 12 sjunkit 8 centimeter till 146, 40 meter sedan torsdagens toppnoteringar.

Stora delar av Apladalen avspärrad, Åbroparken är tämligen översvämmad och det går för tillfället inte heller att ta sig till Osudden.

Dessutom är den östra gångtunneln utmed den så kallade Osuddenrundan under väg 27 ordentligt vattenfylld. Även Storån har stigit kraftigt vilket innebär att man spärrat av vissa gångstråk inne i Forsheda samhälle.

LÄS MER: Livsfarligt att inte respektera avspärrningarna