Den 18 april fyller Rutan på torget Flanaden i Värnamo fem år, vilket skulle ha firats med bland annat konsert och filmvisning. Som en följd av Coronakrisen kan firandet inte genomföras som planerat. Istället byter det skepnad och blir digitalt.

– Sveriges professionella kulturaktörer drabbas hårt av inställda jobb. Nu bjuder vi in dem att göra framträdanden i Rutan som filmas och görs tillgängliga digitalt. På så sätt kan vi fira Rutan på ett nytt sätt och lyfta de värderingar om inkludering och mänskliga rättigheter som Rutan symboliserar, säger Kalle Boman.

Inspirerade film

Rutan skapades 2015 av Ruben Östlund och hans kollega, filmnestorn Kalle Boman, som del av en större utställning. Den blev en förstudie och inspiration för filmen The Square, som 2017 vann guldpalmen i Cannes och nominerades till en Oscar.

Tanken är nu att kulturutövarna ska göra ett kortare framträdande i Rutan, gärna kopplat till de värderingar som Rutan står för. Konstformen är fri, det kan vara dans, teater, musik, bildkonst, litteratur eller i princip vad som helst. Framträdandet sker oannonserat och utan publik, men filmas och tillgängliggörs sedan digitalt i anslutning till Rutans födelsedag 18 april.

- Vi har som uppdrag att ha en programverksamhet som speglar olika konstarter och kulturyttringar i samhället. På det här sättet kan vi fullgöra det uppdraget på ett nyskapande sätt trots att vi tvingats ställa in i princip alla offentliga arrangemang under resten av våren, säger Lars Alkner, kulturchef i Värnamo kommun.

Fem kulturarbetare

De professionella kulturarbetare som är intresserade av att medverka uppmanas att senast 26 mars skicka in en ansökan till Värnamo kommun. Fem kulturarbetare väljs sedan ut av en grupp bestående av Ruben Östlund, Kalle Boman, Vandalorums museichef Elna Svenle samt Lars Alkner.

- Det ska bli väldigt spännande att se vilka ansökningar som kommer in. Vi kommer att eftersträva bredd, variation och naturligtvis kvalitet, säger Elna Svenle.

Satsningen är ett samarbete mellan Värnamo kommun, Vandalorum och Plattform Produktion, med stöd av Värnamo Företagareförening och Värnamo City. Det är samma parter som möjliggjorde tillkomsten av Rutan 2015.