Bufab levererar fästelement till industrin över nästan hela världen. Antalet anställda totalt i koncernen är nu 1 019. Huvudkontoret ligger i Värnamo. Företaget gjorde en rekordartad tillväxtspurt under sista kvartalet 2017, då omsättningen ökade med 18 procent.

Sista kvartalet var det starkaste för företaget under 2017, vilket är ovanligt, berättade vd Jörgen Rosengren under den presskonferens där bokslutet presenterades. Den normala är att tillväxttakten dämpas något under ett års fjärde kvartal.

Det gör att företaget har bra fart in i 2018 och Jörgen Rosengren uttryckte också en stark optimism inför framtiden.

Trots att råvarupriserna har ökat under året har Bufab hållit uppe vinsterna. Rörelseresultatet för helåret 2917 ligger på 9,5 procent (jämfört med 9,6 procent 2016).

Jörgen Rosengren förklarar att tillväxten är ett resultat av både organisk tillväxt och av företagsköp. Under 2017 har man köpt Thunderbolts group ltd i Storbrittanien, med 19 anställda och Singaporebaserade Kian Soon Mechanical Components Pte ltd, med 64 anställda.

Att köpa upp företag är något Bufab planerar att fortsätta med, även att fortsätta växa organiskt. Målet är att ha tagit en ledande position i sin bransch till 2020.

Den svenska delen av verksamgeten står för cirka en tredjedel av omsättningen. Tillväxten är stark även i Sverige, om än inte lika bra som internationellt. Globalt sprängde Bufab tremiljardervallen, i Sverige sprängde man miljardvallen. Helåret 2017 omsatte företaget 1,089 miljarder i Sverige, vilket är en tillväxt på elva procent. Även i Sverige var tillväxten som starkast under årets sista kvartal (15 procent). Rörelseresultatet i den svenska delen uppgick till 13,2 procent under helåret 2017 (13,2 procent 2016).